Recht der Werkelijkheid

http://Recht der werkelijkheid Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers [link naar website]. Podcasts: Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een

oratie Marijke Malsch: Law is too important to leave to lawyers

Far-reaching changes are presently occurring in legal systems. The rule of law is becoming less self-evident in several countries worldwide. New types of crime – like organizational crime, human trafficking, money laundering and various types of online crime – are on the rise. Several miscarriages of justice have been detected worldwide, creating an imperative for

vacature casusonderzoekers Eerste Kamer

De Eerste Kamer der Staten-Generaal zoekt vier tot acht deeltijdcasusonderzoekers voor de parlementaire onderzoekscommissie anti-discriminatiewetgeving (POC). Voor deze vacatures vragen wij graag uw aandacht. De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2021 de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (POC) ingesteld. Het onderzoek van de POC zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de

VSR Studiedag 18 juni: Call for papers

Beste leden en belangstellenden, De VSR nodigt je graag uit om een paper in te dienen voor en deel te nemen aan een studiedag op vrijdag 18 juni van 14:00 tot 17:00 uur, online via Zoom. De studiedag zal in het teken staan van het werk van jonge onderzoekers.  Jonge onderzoekers en promovendi krijgen de