overlijdensbericht Roland Eshuis

Overlijden Roland Eshuis

7 augustus 1960 – 20 april 2020

Met droefenis en verslagenheid heeft het bestuur van de vereniging kennis genomen van het plotselinge overlijden van Roland Eshuis op 20 april j.l. Roland was trouw lid van de vereniging en nam deel aan vele VSR-congressen. Hij was eveneens een zeer gewaardeerd lid van de redactie van Recht der Werkelijkheid. De vereniging is hem veel dank verschuldigd.

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei om 18:00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de plechtigheid in persoon bij te wonen.

U kunt uw medeleven betuigen en uw herinneringen aan Roland delen via het online condoleanceregister: https://www.dela.nl/herinneringsportaal?token=07081960-Roland–Eshuis

Een beperkt aantal mensen kan de uitvaartplechtigheid via een livestream volgen (familie uit het buitenland heeft voorrang). U kunt zich hiervoor aanmelden door vóór vrijdag 1 mei 15:00 uur een e-mail te sturen naar Paulien de Winter, die het verder zal afstemmen met de familie (p.de.winter@rug.nl).

In memoriam Roland Eshuis