VSR Yearly Conference, first announcement (Text in Dutch).

VSR – JAARCONGRES 2022

 

EERSTE AANKONDIGING AAN DE LEDEN – DECEMBER 2021

 

 

Beste VSR-leden,

 

Hopelijk vindt dit bericht u in goede gezondheid, na alweer een lang en lastig jaar ten gevolge van de coronapandemie. Naast de vele uitdagingen biedt deze situatie tal van mogelijkheden voor boeiende sociologische reflecties, over vrijheid en verantwoordelijkheid, (on)gelijkheid en solidariteit, stigmatisering en vals (fake) nieuws, etc. Zelden kregen sociale wetenschappers een ruimer forum om hun onderzoek en opinies over deze grote (en kleinere) maatschappelijke thema’s te ventileren en te bediscussiëren. Het komende VSR-jaarcongres biedt hiertoe een unieke gelegenheid.

 

Na uitgebreid overleg met het VSR-bestuur is besloten om het volgende VSR-congres bij voorkeur toch in persoon te organiseren. Bij leven en welzijn vindt het plaats op 10 en 11 maart 2022 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven (www.law.kuleuven.be). Uiteraard houden we de gezondheidssituatie in België en Nederland nauwgezet in het oog en respecteren we de geldende veiligheidsmaatregelen. En indien nodig treffen we andere schikkingen.

 

Het centrale thema van het jaarcongres is ‘Fundamentele rechten en verantwoordelijkheden’. Met name de gestage evolutie van de afgelopen decennia naar een uitbreiding van het paradigma van de mensenrechten, en de toevoeging van het aspect verantwoordelijkheden, zal in de plenaire sessie en enkele deelsessies aan bod komen. De plenaire sessie op 10 maart vindt in het Engels plaats. Daarnaast is ruimte voorzien om kennis te nemen van tal van andere onderwerpen uit de recente en klassieke sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, in het Nederlands én het Engels, zoals:

–          Oude en nieuwe vormen van regulering

–          Toegang tot het recht en werking van de rechtsbedeling

–          Juridische beroepen

–          Recht en beleid

–          Modellen en stijlen van rechtshandhaving

–          Recht en ontwikkeling

–          Recht en diversiteit

–          Rechtssociologie, rechtsantropologie, rechtspsychologie en aanverwante disciplines

 

Zowel senior als junior onderzoekers worden van harte uitgenodigd hun werk aan collega’s en andere geïnteresseerden, zoals studenten en beleidsmakers, voor te stellen in de aangepaste ruimtes van de Leuvense universiteit die werd gesticht in 1425 (www.kuleuven.be/kuleuven). Verder biedt de bruisende studentenstad Leuven tal van mogelijkheden om elkaar in persoon te (her)ontmoeten, bij te praten, te netwerken en boeiende plannen te maken (www.visitleuven.be).

 

Indienen van ‘abstracts’ en voorstellen voor sessies. Om uw interesse tot presenteren kenbaar te maken kan een ‘abstract’ (max 200 woorden) worden ingediend door een email te sturen aan vsr2022@kuleuven.be,  met als onderwerp “voorstel presentatie Leuven 2022”. U zult dan ingedeeld worden in een sessie die zoveel mogelijk aansluit bij het onderwerp van uw abstract.  Uiteraard is het ook mogelijk om samen met collega’s een sessie voor te stellen. In dat geval vragen wij u een bericht naar vsr2022@kuleuven.be, met als onderwerp “Voorstel sessie Leuven 2022”. De voorstellen voor presentaties en sessies zullen zo snel mogelijk door het organiserend comité in behandeling worden genomen. De deadline voor het voorstellen van sessies en abstracts is 17 januari 2022.

 

De inschrijvingsprijs wordt kortelings bepaald en ligt in lijn met eerdere fysieke jaarcongressen. Informatie over mogelijke accommodatie en een routebeschrijving naar de verschillende locaties in Leuven volgt eveneens spoedig.

 

PhD-evenement. Voorafgaand aan het congres zal er voor PhD-kandidaten een evenement worden georganiseerd, op woensdag 9 maart. Tijdens dit evenement zullen workshops georganiseerd worden die zich vooral richten op onderzoeksmethodologie. Hierin zult u in een kleine groep, onder leiding van ervaren onderzoekers, gerichte kennis opdoen die het methodologische deel van uw proefschrift zullen versterken. Meer informatie over dit specifieke event en de inhoud ervan volgt.

 

Algemene ledenvergadering. Het is in deze complexe tijden onzeker of alle geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. De reden daarvoor is ons maar al te zeer bekend. Wél is het de bedoeling om in ieder geval de ALV te laten doorgaan, en mocht dat niet fysiek kunnen dan zal het VSR-bestuur de ledenvergadering online organiseren.

 

We hopen u allen volgend jaar in de gezellige Leuvense binnenstad te mogen verwelkomen. Intussen zenden we u allen onze collegiale groeten en de beste wensen voor een rustige Kerst en een goede start van een gezond(er) nieuw jaar,

 

 

Namens het organiserend comité,

 

Stephan Parmentier

Gewoon hoogleraar sociologie van het recht, de criminaliteit en de mensenrechten

Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische wetenschappen, KU Leuven

www.law.kuleuven.be/linc