Save the date: afscheidsseminar Tetty Havinga

Ter gelegenheid van het afscheid van Tetty Havinga van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit wordt op vrijdagmiddag 28 juni het seminar ’Reguleren en procederen’ gehouden.

Het seminar vindt plaats in het gebouw van de rechtenfaculteit, Montessorilaan 10, in Nijmegen, van 13:30 – 17:00 uur, met aansluitend een borrel.

Nadere informatie over programma en sprekers volgt. Voor nu dus een save the date: noteert u vrijdagmiddag 28 juni in uw agenda?

Save the date: valedictory seminar Tetty Havinga

 

On the 28th of June a seminar will be organized on account of Tetty Havinga’s departure from the faculty of Law of the Radboud University. The seminar is titled ’Reguleren en procederen’.

Het seminar takes place in the law faculty building, Montessorilaan 10, in Nijmegen, from 13:30 to 17:00 and will be closed with drinks. Further information regarding the programme will follow. Please save the date Friday June 28.

Studiedag: Wie betaalt, bepaalt? over wetenschappelijke integriteit, 2 maart 2018

Op vrijdag 2 maart heeft de VSR een studiedag georganiseerd naar aanleiding van de berichtgeving omtrent contractonderzoek en het WODC.  Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met interessante bespiegelingen rondom het thema wetenschappelijke integriteit en levendige discussie. De VSR dankt de sprekers, Caroline Raat, Roel Pieterman, Nick Huls, Bert Niemeijer, Henk Elffers en uiteraard de voorzitter van dit symposium, Roel Fernhout.

Naar aanleiding van de kwestie rond het contractonderzoek heeft het bestuur van de VSR de volgende verklaring opgesteld:

Tekst bestuursstandpunt
Naar aanleiding van recente berichtgeving omtrent contract-onderzoek heeft de VSR zorgen  over de onafhankelijkheid en integriteit van dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

De VSR hecht er daarom aan erop te wijzen dat elke druk van de opdrachtgever of anderen
op de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek uit den boze is, zoals ook is neergelegd
in de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Tevens dringt de VSR erop aan om grondig onderzoek te doen bij signalen van druk op
wetenschappers en om te garanderen dat personen die dergelijke signalen naar buiten
brengen worden beschermd.

Het is voor het vertrouwen in de wetenschap en de wetenschappelijke integriteit van
essentieel belang dat de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek buiten kijf
staatzodat het onderzoek niet als vooringenomen en partijdig kan worden afgedaan.

De foto’s vindt u hier, evenals de power points van de verschillende sprekers.

PP Pieterman

pp studiemiddag wetenschappelijke integriteit

PP Elffers

C. Raat, De positie van de klokkenluider