Stukken VSR jaarvergadering 2020

Ter voorbereiding op de komende jaarvergadering treft u een viertal documenten aan. Het gaat om het jaarverslag over 2019 van het bestuur, de agenda voor de komende vergadering, de notulen van de vorige vergadering en een verslag van RdW.

Bijlage 1 – VSR Jaarvergadering 2019 – Notulen – Final

Bijlage 2 – VSR Jaarverslag 2019

Bijlage 4 – Jaarverslag RdW 2019 (1)

VSR Jaarvergadering 2020 – Agenda