overlijdensbericht André Hoekema

Wij ontvingen het trieste bericht dat André Hoekema afgelopen maandag is overleden. André had al enige tijd te kampen met gezondheidsproblemen. Hij is 80 jaar oud geworden.

André stond in de jaren zeventig aan de wieg van de opkomst van de rechtssociologie in ons land. Hij was een van de pioniers, die de bakens uitzette en deze discipline een vaste plaats heeft gegeven in het juridisch onderwijs en onderzoek.

Ook bij de oprichting van de VSR heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Hij was in meerdere functies bij de vereniging betrokken (zowel als voorzitter van het (eerste) bestuur, als van de redactie van Recht der Werkelijkheid).

Hij heeft de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht verrijkt met veel publicaties die een grote variëteit van thema’s omvatten. In zijn dissertatie gaf hij een verklaring van diefstal in de Rotterdamse havens. Verder richtte hij zich in zijn onderzoek onder andere op horizontaal bestuur, veranderende legaliteit en legitimiteit van overheidsinterventie. In zijn meest recente onderzoek ging zijn belangstelling uit naar de thematiek van het rechtspluralisme. Daarnaast zijn zeer veel proefschriften onder zijn begeleiding tot stand gekomen.

Wij verliezen met André een erudiete, integere en betrokken collega.

De uitvaart vindt plaats op 21 november, het afscheid vindt in besloten kring plaats om 11:30.

Kaart André