Leden

Beneden vindt u de ledenlijst van de VSR. et is voorlopig nog werk in uitvoering want we zijn bezig een inventarisatie te maken. Mocht u lid zijn en op de lijst gezet willen worden, stuur dan een mailtje naar vsr.email@gmail.com.

 

Bedner, Adriaan
Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, FdR, UL, Steenschuur 25.
e-mail / telefoon: a.w.bedner@law.leidenuniv.nl / 071-527-7260

Korte beschrijving onderzoek. (max. zo’n 60 woorden)
Mijn onderzoek betreft recht en samenleving in Indonesië, met speciale aandacht voor toegang tot het recht en rechtsstaat. De belangrijkste thema’s waarmee ik me bezighoud zijn grondenrecht, familierecht, rechtsbescherming tegen de overheid, rechtspraak en juridisch onderwijs.
steekwoorden: Indonesië, toegang tot het recht, rechtsstaat, familierecht, grondenrecht.

 

mr. dr. Eleveld, Anja
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon anja.eleveld@vu.nl 0205983415

Korte beschrijving onderzoek:
De wisselwerking tussen het recht en ‘lived experiences’  van kwetsbare werkenden, zoals re-integrerende bijstandsgerechtigden en ongedocumenteerde migrant domestic workers.
steekwoorden: Activering, machtsrelaties, performatief recht, Foucault, theory of non-domination

 

prof. dr. Elffers, Henk
NSCR, PObox 71304, 1008 BH  Amsterdam
e-mail / telefoon: HElffers@nscr.nl; 020 5983975

steekwoorden: Strafmotivering; guardianship; near-repeat victimisatie; ruimtelijke criminologie

 

dr ir. Havinga, T.
Montessorilaan 10, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rechtssociologie,  Radboud Universiteit
e-mail / telefoon T.Havinga@jur.ru.nl 0243615915

Korte beschrijving onderzoek:
De relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Recent vooral de relatie tussen publieke en private regulering in het bijzonder op het terrein van de voedselveiligheid.
Steekwoorden: regulering bedrijven, toezicht, private regulering, voedselveiligheid,  implementatie

 

Em. prof. Hubeau, Bernard
Emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen
Gastdocent Faculteit Recht en Criminologie Vrije Universiteit Brussel
Kerkstraat 58, B-2640-Mortsel, België

Bernard.hubeau@uantwerpen.be
Bernard.hubeau@telenet.be
00 32 495 36 52 85

Korte beschrijving onderzoek.
– Rechtssociologische thema’s in het algemeen en in het bijzonder: rechtshulp en access to justice – juridische beroepen, vooral sociaal werk en advocatuur – mensen- en grondrechten – armoede en recht
– Woonbeleid, huurrecht en ruimtelijk beleid
– Klachtenbehandeling, ombudsman en beginselen van behoorlijk bestuur
– Armoede en sociaal werk
steekwoorden: Rechtssociologie, Access to justice en rechtshulp, Armoede en grondrechten, Woonbeleid en –recht, Klachtenbehandeling en ombudswerk

 

dr. ir. Nuijten, Monique
SDC (Sociology of Development and Change), Wageningen UR, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen
e-mail / telefoon: monique.nuijten@wur.nl, 06 1264 9316

Korte beschrijving onderzoek.
Political Energy at the Grassroots
I aim to arrive at a deeper understanding of political energy at the grassroots in relation to the social construction of urban space. The focus is on the PAH (Platform for those affected by mortgages ), a network that fights against house evictions in Spain. The activists of the platform often use a smart combination of illegal and legal means.

steekwoorden: The Political, resistance, social movements, law, housing.

 

Paiement, Phillip
Tilbug Law School, PO Box 90153 5000 LE Tilburg, Department of Public Law and Governance
e-mailil / telefoon: p.m.paiement@uvt.nl

Korte beschrijving onderzoek:
My research focuses on transnational environmental and labour governance. In particular, I focus on the transjurisdictional diffusion of strategic litigation related to climate change, supply chain liability and land grabs. My previous research has focused on intersections between transnational private regulatory regimes and public law.
steekwoorden: Transnational law, supply chains, climate change, strategic litigation

 

dr. Peters, Susanne
Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 24080, 3502 MB Utrecht
e-mail / telefoon s.peters@rvr.org, 088 7871023 0654792637

steekwoorden: Gesubsidieerde rechtsbijstand, Wsnp


mr. dr. Raat, Caroline
email / telefoon: contact@rechtenraat.nl ; 0649897981

Korte beschrijving onderzoek:
Onafhankelijk onderzoek van het Actieplan Open Overheid (MinBZK), rechtsstatelijkheid van organisaties, kwaliteit van rechtspraak, melden van misstanden, subsidierecht, klachtrecht, beleidsregels.
steekwoorden: Rechtsstaat, Open Overheid, Grondrechten, Bestuursrecht, Rechtspraak

 

prof. mr. Terlouw, A.B.
Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Grotius gebouw, Kamer 3.74.
e-mail / telefoona.terlouw@jur.ru.nl 024 36 12789

Korte beschrijving onderzoek:
Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit en vaksectievoorzitter van de sectie rechtssociologie en migratierecht. Onder haar verantwoordelijkheid valt ook het Centrum voor Migratierecht Zij publiceert op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht en heeft speciale interesse in normconflicten, gebruik van discretionaire bevoegdheden en burgerlijke en administratieve ongehoorzaamheid. Zij begeleidt promotie-onderzoeken naar onder meer, waarheidsvinding in asielzaken, de wijze waarop rechters omgaan met het belang van het kind en externalisering van het EU migratiebeleid.
steekwoorden: Asiel, discriminatie, rechtspleging

 

prof. dr. Van Klink, Bart
Vrije Universiteit amsterdam, De Boelelaan 1077 I 1081 HV, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis Bezoekadres: Gebouw Initium I Postadres: De Boelelaan 1105 I 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon: b.van.klink@vu.nl

Korte beschrijving onderzoek: Van Klink houdt zich met symboolwerking van wetgeving, de democratische rechtsstaat, de opkomst van het populisme en de rol van utopisch denken in recht en politiek.
steekwoorden: Rechtsstaat, democratie, populisme, utopie, symboolwerking

 

Dr. De Winter, Paulien
Rijksuniversiteit Groningen, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde.
email / telefoon: p.de.winter@rug.nl, 050 363 5639

Korte beschrijving onderzoek: De focus van mijn onderzoek is handhaving in de sociale zekerheid. Aan de hand van dossierstudie, interviews en participerende observaties onderzoek ik hoe uitvoerende medewerkers (street-level bureaucrats) omgaan met de regels. Hierbij staan twee invalshoeken centraal: het model van handhavingsstijlen (gebaseerd op May & Winter) en responsive regulation (Ayres & Braithwaite).