overlijdensberichten

Overlijden Wibo van Rossum

Op 13 april jl. is Wibo van Rossum overleden. Wibo was niet alleen een trouw lid van onze vereniging, maar ook vooraanstaand lid van het bestuur en hij belichaamde meer dan wie ook het collectieve geheugen van de VSR. Met zijn overlijden is daar een belangrijk stuk van weg gevallen. Voor velen van ons was hij bovendien een goede vriend. De vereniging is buitengewoon bedroefd dat wij hij ons is ontvallen en wenst zijn echtgenote Jeanet, zijn kinderen en alle overige familieleden en vrienden van Wibo veel sterkte.

Het afscheid vindt plaats op woensdag 18 april om 14.00 uur in de aula van Akendam, Vergierdeweg 273, Haarlem. De crematie zal daarna plaatsvinden. Bijgesliten vindt u de kaart.

overlijdensberichtWibo

Overlijden Erhard Blankenburg

Met droefenis heeft de VSR kennis genomen van het bericht dat Erhard Blankenburg op 28 maart jl. is overleden. Zijn overlijden kwam voor de vereniging zeer onverwacht. Tot zijn emeritaat was Erhard hoogleraar rechtssociologie en criminologie aan de VU. Erhard Blankenburg heeft veel betekend voor de Research Group Sociology of Law en voor de Law and Society Association. Daarnaast was hij jaren lang trouw lid van de VSR.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaats vinden op vrijdag 13 april om 11.45 uur in de aula van Zorgvlied, Amsteldijk 237, 1079 LK Amsterdam. De VSR wenst de nabestaanden van Erhard veel sterkte. Erhard Blankenburg is negenzeventig jaar geworden.