promotie Paulien de Winter

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift van Paulien de Winter, getiteld:

‘Tussen de regels. Een rechtssociologische studie naar handhaving in de sociale zekerheid’

Op donderdag 11 juli 2019 om 14.30 uur precies in het Academiegebouw (Broerstraat 5) te Groningen. Na afloop is er een receptie in de Spiegelzaal van het Academiegebouw.