Seminar: De ondernemende advocaat 4 juni, online

Dit online seminarie spitst toe op drie trends binnen de advocatuur. In België heeft de advocatuur de eerste stappen gezet naar liberalisering en multidisciplinaire samenwerking. De vraag rijst wat de impact is op het beroep en de unieke kernwaarden van de advocaat. Een andere onmisbare trend is digitalisering alhoewel dit blijkbaar nog niet zo een vaart loopt. De vraag rijst wat hier aan de hand is. En tot slot is er de toegang tot het recht en het gerecht. Er zijn nieuwe wijzigingen in de Belgische reglementering. De vraag rijst wat de impact ervan is.

Deze thema’s komen aan bod in drie sessies waar telkens een deskundige een uiteenzetting geeft en vervolgens een respondent hierop reflecteert. En we kijken ruimer dan alleen Vlaanderen of België. Zowel bij het begin als op het einde van dit seminarie krijgen we ook een reflectie vanuit Nederland. ”

https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/de-ondernemende-advo/