Vacatures

Hier vindt u een selectie van vacatures die interessant zijn vanuit het oogpunt van de sociaal wetenschappelijke bestudering van het recht.

Vacature bestuurslid VSR

De VSR zoekt een nieuw bestuurslid. We moedigen enthousiaste onderzoekers die een actieve rol in de vereniging willen spelen aan te solliciteren. Het bestuur is op zoek naar een jonge onderzoeker, bij voorkeur met een ELS-achtergrond. Ook vertrouwdheid met sociale media strekt tot de aanbeveling. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat

Vacatures UvA postdoc en PhD’s

Beste mensen,

Graag wil ik jullie attenderen op vier vacatures die zojuist zijn gepubliceerd. Het gaat om vacatures voor een postdoc en drie promovendi in het kader van het ERC-project van Benjamin van Rooij naar de invloed van recht op menselijk gedrag. De vacatures zijn online te vinden via de volgende links:

Phd position in the behavioural assumptions of lawyers in China

Postdoctoral position in Law’s Influence on Behaviour

PhD position in the Behavioural Assumptions of Lawyers in Europe

PhD Position in the Behavioural Assumptions of Lawyers in the US

De sluitingsdatum voor deze vacatures is 25 januari a.s.