Vacatures

Hier vindt u een selectie van vacatures die interessant zijn vanuit het oogpunt van de sociaal wetenschappelijke bestudering van het recht.

 

Vacatures UvA postdoc en PhD’s

Beste mensen,

Graag wil ik jullie attenderen op vier vacatures die zojuist zijn gepubliceerd. Het gaat om vacatures voor een postdoc en drie promovendi in het kader van het ERC-project van Benjamin van Rooij naar de invloed van recht op menselijk gedrag. De vacatures zijn online te vinden via de volgende links:

Phd position in the behavioural assumptions of lawyers in China

Postdoctoral position in Law’s Influence on Behaviour

PhD position in the Behavioural Assumptions of Lawyers in Europe

PhD Position in the Behavioural Assumptions of Lawyers in the US

De sluitingsdatum voor deze vacatures is 25 januari a.s.