VSR Studiedag 18 juni: Call for papers

Beste leden en belangstellenden,

De VSR nodigt je graag uit om een paper in te dienen voor en deel te nemen aan een studiedag op vrijdag 18 juni van 14:00 tot 17:00 uur, online via Zoom. De studiedag zal in het teken staan van het werk van jonge onderzoekers.  Jonge onderzoekers en promovendi krijgen de mogelijkheid om gericht feedback te krijgen van senior-onderzoekers tijdens deze studiedag en natuurlijk van de leden uit het publiek.

Daartoe wordt er een dag gepland met twee parallelsessies van 3 papers elk. Er zal per paper een half uur beschikbaar zijn voor presentatie (15 min.) en discussie (15 min.). Een senior-onderzoeker zal een voorzet geven voor de discussie.

De VSR wil jonge onderzoekers op deze studiedag een podium bieden, dus wil je een afgerond paper of werk in uitvoering bespreken met een ervaren onderzoeker, kom het dan bij deze studiedag presenteren! Iedere inzending zal voorafgaand aan een referent worden gekoppeld, zodat het zeker is dat er terdege commentaar zal worden gegeven. Een inhoudelijk thema is er niet, dus elk paper met een sociaalwetenschappelijke invalshoek op het recht is welkom. Echter, mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zal een selectie worden gemaakt. Mocht je er deze keer niet bij zitten vanwege een overtal aan papers, dan krijg je bij voldoende belangstelling alsnog de kans op een studiedag in de herfst. Ook niet-leden kunnen presenteren, dus ook jonge onderzoekers van buiten de vereniging zijn welkom om hun werk te komen bespreken. Het staat je daarom vrij de uitnodiging in je netwerk te verspreiden.

Voorafgaand aan de parallelsessies zal Vincent Geeraets, UD aan de VU, een lezing houden over het onderscheid tussen feiten en normen in empirisch-juridisch onderzoek. Bij de opening van het evenement zal Danielle Chevalier officieel het stokje overnemen van Bart van Klink als bestuursvoorzitter van de VSR.

We hopen jullie allemaal te zien op deze bijeenkomst! De link zal te zijner tijd toegezonden worden. Registratie is niet nodig, behalve als je een paper wil presenteren. Stuur dan een bericht naar vsr.email@gmail.com en vermeld in het onderwerp: presentatie studiedag 18 juni.