Vacature: Hoogleraar Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht

Heeft u veel ervaring met empirisch en multidisciplinair onderzoek naar het recht en bent u een inspirerende docent? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Meer informatie: https://werkenbij.vu.nl/ad/hoogleraar-sociaalwetenschappelijke-bestudering-van-het-recht/v0a545

Vacature: promovendus conflictoplossende instituties

Ben jij geïnteresseerd in de rol die de rechtspraak of andere buitengerechtelijke instanties vervullen bij het oplossen van conflicten van burgers en bedrijven? Ben je benieuwd naar de rol die nieuwe manieren van geschilbeslechting hierin spelen en wat dit betekent voor de toegang tot het recht van burgers en bedrijven en hun beleving van juridische procedures? Vind je het leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de empirische bestudering van het recht in de samenleving? Dan ben jij nodig als promovendus bij de Nijmeegse rechtenfaculteit.

In een rechtsstaat is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun rechten en wettelijke belangen kunnen verdedigen en beschermen. De overheidsrechter en alternatieve geschilbeslechtingsinstanties vervullen hierin een belangrijk rol. Nederland heeft van oudsher een rijke historie van alternatieve routes voor geschilbeslechting. Maar hoe functioneren die in onze snel veranderende wereld? Ontwikkelingen zoals digitale informatieplatformen, online procedures en zittingen, voorportalen zoals ombudspersonen of het toepassen van artificiële intelligentie om de uitkomst van zaken te voorspellen, leiden tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop juridische diensten werken. Er is echter weinig bekend over wat dit betekent voor de toegang tot het recht van burgers en bedrijven en hun (rechtvaardigheids)beleving van procedures. Empirisch onderzoek naar de (veronderstelde) voor- en nadelen van digitale toepassingen en nieuwe vormen van geschilbeslechting is schaars. 

Meer informatie is te vinden via onderstaande link:

https://www.ru.nl/werken-bij/vacatures/promovendus-conflictoplossende-instituties

Colloquium over burgerlijke ongehoorzaamheid en het klimaatactivisme

Op 24 maart 2023 organiseren de Universiteit Antwerpen (faculteiten Rechten en Sociale Wetenschappen) en de Grootouders voor het Klimaat een colloquium over burgerlijke ongehoorzaamheid en het klimaatactivisme, van 10.00 uur tot 16.30 uur aan de Universiteit Antwerpen (Hof van Liere).

Is burgerlijke ongehoorzaamheid een volgende stap in het klimaatactivisme? En wanneer en op welke manier kunnen organisaties zoals de Grootouders voor het Klimaat al dan niet aansluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid? En hoe verhoudt burgerlijke ongehoorzaamheid tot de andere minder radicale actiemiddelen?

Het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid roept tal van vragen op, die aan bod komen op dit colloquium, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (faculteit Rechten, faculteit Sociale Wetenschappen en Centrum Pieter Gillis) en de Grootouders voor het Klimaat.

Sprekers Kees Schuyt, Walter Weyns, Maité de Haan en Eric Lancksweerdt belichten historische, sociologische, ethisch-filosofische en juridische aspecten. Verder worden twee cases behandeld, Greenpeace en BOS+, waarna een paneldiscussie volgt. Tinneke Beeckman spreekt de slotrede uit.

Meer informatie: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/nexus/opleidingsaanbod/ongehoorzaamheid/