Algemene Leden Vergadering en studiemiddag

De Algemene Leden Vergadering van de VSR vindt plaats op woensdag 18 januari 2023 op Campus Wijnhaven/Den Haag. Aansluitend organiseert de VSR een studiemiddag met een onderwerp op het gebied van onderwijs: Interdisciplinair onderwijs aan de juridische faculteiten

De sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht is van oudsher ondergebracht bij de juridische faculteiten, en zo ook het onderwijs dat ingaat op het externe perspectief op het recht. De plek van dergelijk onderwijs in de juridische curricula verschilt van faculteit tot faculteit, maar het huidige tijdsgewricht ziet over de hele linie een toenemende belangstelling voor law-in-context en het opleiden van T-shaped lawyers.

De studiemiddag van de VSR reageert op deze tendens, en brengt te berde enerzijds de kansen die er liggen voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, en anderzijds de gevaren die er loeren als bij interdisciplinaire inspanningen de betrokken disciplines elkaar onvoldoende serieus nemen.

Vanuit verschillende faculteiten komen sprekers bijeen die ervaring hebben met het verzorgen van interdisciplinair onderwijs aan juridische studenten én vice versa, het onderwijzen van recht aan niet juridisch onderlegde studenten. Zij gaan in op hun ervaringen, delen lessons learned en poneren vooral ook hun visie op wat er anders kan en moet in interdisciplinair onderwijs aan de juridische faculteiten.

De keynote wordt uitgesproken door Prof. dr. mr. Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Leiden.

De sprekers voor het panel zijn:
dr. Paulien de Winter (RUG) (Sociologie & R-studenten)
mr. Nawal Mustafa (VU) (Positionaliteit, intersectionaliteit & R-studenten)
Malouke Kuiper MSc (UvA) (Psychologie & R-studenten)
dr. mr. Willem-Jan Kortleven (EUR) (Inclusie, diversiteit & R-studenten)
Alison Fischer JD (LU) (Critical Race Studies & R-studenten)
Prof. dr. Ellen Desmet (UGent) (Een Proeverij voor Vlaamse R-studenten)
dr. Tobias Arnoldussen (UvT) (Recht & niet R-studenten)

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00-12.30 ALV
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.30 Studiemiddag
16.30-17.30 Borrel

Via deze link kunt u aangeven of u de ALV (+ lunch), de studiemiddag (+ borrel), ofwel beiden zal bijwonen:
https://www.formdesk.com/universiteitleiden/VSRStudiemiddag

De ALV en de studiemiddag zullen beiden het Nederlands aanhouden.