LSA matching en mixing voor onderzoekers gerelateerd aan de VSR

Beste leden,

Zoals u wellicht heeft gezien is de call for papers & panels voor de jaarlijkse conferentie van de LSA vorige week uitgegaan.

De LSA 2022 zal plaatsvinden in Lissabon en wij kunnen ons voorstellen dat mede daardoor velen van u voornemens zijn deze conferentie bij te wonen.

Vanuit de VSR willen we graag voor u een overzicht maken wie er vanuit onze contreien naar deze conferentie zal gaan. Daarbij willen we ook graag aan onderzoekers de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen in voorbereiding op de conferentie. We kunnen ons voorstellen dat vooral ook jonge onderzoekers met elkaar in contact willen komen om bijvoorbeeld (zelf) een peer review te organiseren van de in te dienen abstracts. Een ieder die uiterlijk 28 oktober de survey invult en aangeeft gematcht te willen worden, zal op 29 oktober gelinkt worden met collega-onderzoekers. Een herinnering op deze deadline zal de week daarvoor worden verstuurd. Na het verstrijken van de deadline van de LSA om abstracts in te sturen zullen we een herinnering uitsturen om, indien u dat nog niet had gedaan, aan te geven of u iets heeft ingestuurd.

De survey bestaat maar uit een paar vragen en zal u hooguit 3-4 minuten kosten om in te vullen. De uitnodiging tot het invullen wordt door ons zowel via de VSR kanalen verspreid, als ook via het ELS platform. Daarnaast nodigen wij u van harte uit de link door te zetten naar eventueel overig geïnteresseerden, waarvoor bij voorbaat heel hartelijk dank.

De link naar de survey vindt u hier.