VSR-studiedag: ‘Het discours over de ‘menselijke maat’: tussen retoriek en realiteit’

De VSR-studiedag zal plaatsvinden op 25 november van 10.30u tot 14.30u met aansluitend een borrel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen (CPO-zaal, Grotiusgebouw, Montessorilaan 10, 6525 HR).

Het onderwerp is ‘Het discours over de ‘menselijke maat’: tussen retoriek en realiteit’. Deze studiedag focust op het begrip ‘menselijke maat’ (oftewel: ‘maatwerk’) in relatie tot het functioneren van de overheid.

Wat wordt onder deze begrippen verstaan in de Nederlandse context, met name in relatie tot het bestuur en de rechtspraak? Zijn er verschillen in de interpretatie van deze begrippen door de overheidsinstanties, rechtspraak, academici, en zo ja, welke? Bestaat het risico dat deze termen vooral worden gebruikt om aantrekkelijke oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen te framen? En wat zijn mogelijk ongewenste effecten van het (beleids)discours waarbij het vergroten van ‘menselijke maat’ centraal wordt gesteld.

Aanmelden kan door een email te sturen naar: anna.pivaty@ru.nl