Colloquium over burgerlijke ongehoorzaamheid en het klimaatactivisme

Op 24 maart 2023 organiseren de Universiteit Antwerpen (faculteiten Rechten en Sociale Wetenschappen) en de Grootouders voor het Klimaat een colloquium over burgerlijke ongehoorzaamheid en het klimaatactivisme, van 10.00 uur tot 16.30 uur aan de Universiteit Antwerpen (Hof van Liere).

Is burgerlijke ongehoorzaamheid een volgende stap in het klimaatactivisme? En wanneer en op welke manier kunnen organisaties zoals de Grootouders voor het Klimaat al dan niet aansluiten bij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid? En hoe verhoudt burgerlijke ongehoorzaamheid tot de andere minder radicale actiemiddelen?

Het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid roept tal van vragen op, die aan bod komen op dit colloquium, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen (faculteit Rechten, faculteit Sociale Wetenschappen en Centrum Pieter Gillis) en de Grootouders voor het Klimaat.

Sprekers Kees Schuyt, Walter Weyns, Maité de Haan en Eric Lancksweerdt belichten historische, sociologische, ethisch-filosofische en juridische aspecten. Verder worden twee cases behandeld, Greenpeace en BOS+, waarna een paneldiscussie volgt. Tinneke Beeckman spreekt de slotrede uit.

Meer informatie: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/nexus/opleidingsaanbod/ongehoorzaamheid/