Lidmaatschap

U kunt lid worden door u aan te melden bij de penningmeester van de VSR via e-mail. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

De contributie over 2017 bedraagt voor gewone leden € 65 per jaar. Voor promovendi geldt een gereduceerd tarief van € 50 per jaar.

Alle leden moeten de contributie overmaken op giro 3829379 tnv VSR. Voor de leden die in het buitenland wonen: Het IBAN nummer is NL92INGB0003829379 en het BIC is INGBNL2A.