About the VSR

Over de VSR

De VSR beschikt over het eigen tijdschrift Recht der Werkelijkheid, dat driemaal per jaar verschijnt. Leden van de VSR ontvangen dit tijdschrift automatisch. Elk derde nummer van de jaargang is een themanummer.

Jaarlijks organiseert de VSR een Jaarvergadering (in december) die doorgaans anderhalve dag duurt. De afgelopen jaren waren thema’s onder meer:

– Law and development
– Onderhandelend bestuur
– Migranten en recht
– Interdisciplinariteit
– De toekomst van de rechtssociologie in het justitieel beleid
– De verhouding van rechtssociologie tot de disciplines sociologie, recht, criminologie, bestuurswetenschap

De VSR belegt eenmaal per jaar (in juni) een studiemiddag waar recente proefschriften aandacht krijgen.

De VSR treedt op als belangenbehartiger van de onderzoeksgemeenschap, onder meer in contacten met universiteiten, met NWO en met buitenlandse organisaties.