Over de VSR

De VSR stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de beoefening van de sociaal-wetenschappelijke studie van het recht. Zij verenigt Nederlandstalige beoefenaren van de rechtssociologie, de rechtsantropologie, de rechtspsychologie, maar ook juristen, bestuurskundigen, criminologen en mensen uit de bestuurs- en beleidspraktijk die in onderzoek op dit terrein geïnteresseerd zijn. De vereniging telt in Nederland en België ongeveer 170 leden.

De VSR beschikt over het eigen tijdschrift Recht der Werkelijkheid, dat driemaal per jaar verschijnt. Leden van de VSR ontvangen dit tijdschrift automatisch. Elk derde nummer van de jaargang is een themanummer.

De vereniging organiseert jaarlijks een congres, ledenvergadering en studiedagen.

De afgelopen jaren kwamen de volgende thema’s aan de orde:

Law and development
Onderhandelend bestuur
Migranten en recht
Interdisciplinariteit
De toekomst van de rechtssociologie in het justitieel beleid
De verhouding van rechtssociologie tot de disciplines sociologie, recht, criminologie, bestuurswetenschap

De VSR treedt op als belangenbehartiger van de onderzoeksgemeenschap, onder meer in contacten met universiteiten, met NWO en met buitenlandse organisaties.