Overlijdensberichten

Keebet von Benda-Beckmann was gedurende lange tijd aan de Erasmus School of Law verbonden, onder meer als aio-coördinator en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie. Nadien was zij, samen met haar echtgenoot Franz von Benda-Beckmann directeur van het Max Planck Institut in Halle (Duitsland) für Rechtsantropologie. Ze was een van de weinige Nederlandse rechtsantropologen van internationale statuur. Verder was ze een van de oprichters van de Commission on Legal Pluralism en is ze ook Trustee bij de Law & Society Association geweest. Ze was nauw betrokken bij de oprichting van de VSR en heeft jaren deel uitgemaakt van het bestuur.

 

André Hoekema 1940 – 2020
UvA, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

André Hoekema was van 1978 tot aan zijn emeritaat in 2005 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aanvankelijk als hoogleraar rechtssociologie, in de laatste jaren als hoogleraar rechtspluralisme. Na zijn emeritaat begeleidde hij nog enkele dissertaties en verzorgde hij diverse werkgroepen. André stond in de jaren zeventig aan de wieg van de opkomst van de rechtssociologie in Nederland. Hij was een van de pioniers die de bakens uitzette, mede waardoor deze discipline een vaste plaats kreeg in het juridisch onderwijs en onderzoek.

 

Wibo van Rossum 1961 – 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law

Wibo van Rossum was sinds 2004 verbonden aan Erasmus School of Law, eerst als onderzoeker, daarna als gastdocent voor ‘zijn’ vak Anthropology of Law, en sinds 2016 als universitair hoofddocent op het gebied van de rechtssociologie. Wibo was niet alleen een trouw lid van de VSR, maar ook vooraanstaand lid van het bestuur en hij belichaamde meer dan wie ook het collectieve geheugen van de VSR. Met zijn overlijden is daar een belangrijk stuk van weg gevallen. Voor velen van ons was hij bovendien een goede vriend.

 

Erhard Blankenburg 1938 – 2018
VU Amsterdam

Vanaf 1980 tot zijn emeritaat was Erhard Blankenburg hoogleraar rechtssociologie aan de VU. Erhard heeft veel betekend voor de Research Group Sociology of Law en voor de Law and Society Association. Daarnaast was hij jarenlang trouw lid van de VSR.

 

Floris Antonius Johannes Gras 1946 – 2018 

Floris deed rechtssociologisch ZWO-onderzoek (1975-1979) naar standaardcontracten aan de VU bij André Hoekema. Hij veranderde met Hoekema van Universiteit en promoveerde in 1984 aan de UvA op het proefschrift De sociale werkelijkheid van het standaard-kontrakt. In 2001 vertrok hij met vervroegd pensioen.