VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’ 2025 (tweejaarlijks)

Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving, begeleid door Belgische of Nederlandse universiteiten.

De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere onderzoeksmethode en voldoende bijdrage aan kennis en theorie over recht en samenleving.

Het werk moet zijn afgerond na 30 september 2023 en voor 30 september 2025.
(Scripties of onderzoeksverslagen van na 1 oktober 2025, dingen mee naar de VSR Scriptieprijs 2027.)

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Ruim 150 actieve leden in Nederland en Vlaanderen doen onderzoek naar de effecten van recht, naar hoe burgers recht ervaren, naar maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken in recht enzovoort. Onder de leden zijn juristen, sociologen, antropologen, psychologen, economen, historici, bestuurskundigen en criminologen. Zie de website rechtensamenleving.nl.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse VSR conferentie van januari 2026 (de plaats wordt nog bekendgemaakt). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 150, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief het tijdschrift Recht der Werkelijkheid) en de kosten van het bijwonen van de VSR Conferentie 2026 (inschrijving, diner en hotelovernachting).

De samenstelling van de jury is als volgt:
Dr. I.D.A. (Iris) Sportel, universitair docent, Radboud Universiteit, Nijmegen
Dr. M.A. (Marc) Simon Thomas, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, Utrecht
[vacature]


Aanmelding
Heb jij empirisch onderzoek gedaan op het gebied van recht en samenleving en daarover je masterscriptie of een vergelijkbaar onderzoeksverslag geschreven? Of heb je als docent een dergelijk onderzoek begeleid? Zowel auteurs als begeleiders zijn uitgenodigd om een scriptie of onderzoeksverslag in te sturen en zo mee te dingen naar de VSR Scriptieprijs.

De aanmelding dient binnen te zijn op 30 september 2025.

Het digitale exemplaar kan worden gestuurd naar iris.sportel@ru.nl en de hard copy (liefst drie) naar:

Dr. I.D.A. Sportel
Postbus 9094
6500 KK  Nijmegen


Eerdere prijswinnaars