VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’ 2023 (tweejaarlijks)

Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving, begeleid door Belgische of Nederlandse universiteiten. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere onderzoeksmethode en voldoende bijdrage aan kennis en theorie over recht en samenleving. Het werk moet zijn afgerond na 30 september 2021 en voor 30 september 2023. (Scripties of onderzoeksverslagen van na 1 oktober 2023 dingen mee naar de VSR Scriptieprijs 2025.)

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Ruim 150 actieve leden in Nederland en Vlaanderen doen onderzoek naar de effecten van recht, naar hoe burgers recht ervaren, naar maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken in recht enzovoort. Onder de leden zijn juristen, sociologen, antropologen, psychologen, economen, historici, bestuurskundigen en criminologen.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse VSR conferentie op 18 & 19 januari 2024 in Utrecht.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 150, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief het tijdschrift Recht der Werkelijkheid) en de kosten van het bijwonen van de VSR Conferentie 2024 (inschrijving, diner en hotelovernachting).

De samenstelling van de jury is als volgt:
Dr. Agnes Schreiner, gastonderzoeker, Universiteit van Amsterdam
Dr. Iris Sportel, onderzoeker, Radboud Universiteit, Nijmegen
Dr. Marc Simon Thomas, universitair hoofddocent en onderzoeker, Universiteit Utrecht

 

Aanmelding

Heb jij empirisch onderzoek gedaan op het gebied van recht en samenleving en daarover je masterscriptie of een vergelijkbaar onderzoeksverslag geschreven? Of heb je als docent een dergelijk onderzoek begeleid? Zowel auteurs als begeleiders zijn uitgenodigd om een scriptie of onderzoeksverslag in te sturen en zo mee te dingen naar de VSR Scriptieprijs. Aanmelding dient binnen te zijn op 30 september 2023.  Het digitale exemplaar kan worden gestuurd naar a.t.m.schreiner@uva.nl en de hard copy (liefst drie) naar:

Dr. Agnes T.M. Schreiner
Afdeling Algemene Rechtsleer
# REC A8.10
Juridische Faculteit UvA
Postbus 15654
1001 ND Amsterdam, Nederland

 

Eerdere prijswinnaars