scriptieprijs

VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’ 20233 (tweejaarlijks)

Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere onderzoeksmethode en voldoende bijdrage aan kennis en theorie over recht en samenleving. Het werk moet zijn geschreven na 30 september 2019 en voor 30 september 2021. (Scripties of onderzoeksverslagen van na 1 oktober 2021 dingen mee naar de VSR Scriptieprijs 2023.)

De VSR is de interdisciplinaire vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht. Ruim 150 actieve leden in Nederland en Vlaanderen doen onderzoek naar de effecten van recht, naar hoe burgers recht ervaren, naar maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken in recht enzovoort. Onder de leden zijn juristen, sociologen, antropologen, psychologen, economen, historici, bestuurskundigen en criminologen. Zie de website rechtensamenleving.nl.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse VSR conferentie van januari 2022 (de plaats wordt nog bekendgemaakt). De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 150, een jaar lidmaatschap van de VSR (inclusief het tijdschrift Recht der Werkelijkheid) en de kosten van het bijwonen van de VSR Conferentie 2022 (inschrijving, diner en hotelovernachting).

De samenstelling van de jury is als volgt:
Dr. Koen van Aeken, hoofddocent, Universiteit Antwerpen
Dr. Agnes Schreiner, gastonderzoeker, Universiteit van Amsterdam
Dr. Iris Sportel, onderzoeker, Radboud Universiteit, Nijmegen

Aanmelding
Heb jij empirisch onderzoek gedaan op het gebied van recht en samenleving en daarover je masterscriptie of een vergelijkbaar onderzoeksverslag geschreven? Of heb je als docent een dergelijk onderzoek begeleid? Zowel auteurs als begeleiders zijn uitgenodigd om een scriptie of onderzoeksverslag in te sturen en zo meedingen naar de VSR Scriptieprijs.

Aanmelding dient binnen te zijn op 30 september 2021. Het digitale exemplaar kan worden gestuurd naar a.t.m.schreiner@uva.nl en de hard copy (liefst drie) naar:

Dr. Agnes T.M. Schreiner
Afdeling Algemene Rechtsleer
# REC A8.10
Juridische Faculteit UvA
Postbus 15654
1001 ND Amsterdam, Nederland

Eerdere prijswinnaars
2000, Heidy Rombouts: De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie.
2002, Jellienke Stamhuis: Zelfregulering en de bedrijfscode.
2004, Roel Gerits: Restorative Justice in South African Townships.
2006, Elke van Hellemont: Ketens van heden, determinanten van de oververtegenwoordiging van Marrons in Surinaamse gevangenissen.
2008, Marc Simon Thomas: Brandnetels en boete, Rechtspluralisme en interlegaliteit in Ecuador.
2010, Silke Praagman: Verschillen in de rechtszaal geoorloofd? Een onderzoek naar de verhouding tussen de gedifferentieerde werkwijze van comparitierechters en de eisen die aan het proces van rechtspreken worden gesteld.
2012/13, niet uitgereikt.
2015, Carrie van der Kroon: ‘I write with the right’, The legal consciousness of Ngäbe migrant children between Panamá and Costa Rica and the vernacularization of the UN CRC.
2017, Anneloes Hoff: ‘Mobilising an Aspirational Constitution. The case of Colombia’s mining consultations’.
2019, niet uitgereikt.
2021 Camiel Raaijmakers: The Growing Power of China: Consequences for Legal Pluralism