Studiedagen

Op vrijdag 25 november organiseert de VSR, samen met de onderzoeksgroep conflict oplossende instituties, een studiedag met als thema:
‘Het discours over de ‘menselijke maat’: tussen retoriek en realiteit’.

Deze studiedag focust zich op het begrip ‘menselijke maat’ (oftewel: ‘maatwerk’) in relatie tot het functioneren van de overheid. Wat wordt onder deze begrippen verstaan, met name in relatie tot het bestuur en de rechtspraak? Zijn er verschillen in de interpretatie van deze begrippen door overheidsinstanties, rechtspraak, academici, en zo ja, welke? Bestaat er een risico dat deze termen vooral worden gebruikt om aantrekkelijke oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen te framen? En wat zijn mogelijk ongewenste effecten van het (beleids)discours waarbij het vergroten van de ‘menselijke maat’ centraal wordt gesteld?

10:30-10:45               Introductie door Dr. Danielle Chevalier, Universiteit Leiden, voorzitter VSR-bestuur
10:45-12:15               Sessie 1 (panelgesprek): Wat is er mis met de ‘menselijke maat’?
12:15-13:00               Lunchpauze
13:00-14:15               Sessie 2 (panelgesprek): Toch een ‘menselijke maat’?
14:15-14:30               Afsluiting: De ‘menselijke maat’: naar een kritische onderzoeksagenda
14:30                          Borrel op dezelfde locatie

De dag wordt gemodereerd door Dr. Anna Pivaty, Radboud Universiteit.

De panelleden zijn:
Dr. Nienke Doornbos, Universiteit van Amsterdam
Ms. Eline Linthorst, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. Dr. Ashley Terlouw, Radboud Universiteit
Prof. Dr. Gijsbert Vonk, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Paulien de Winter, Rijksuniversiteit Groningen

Aanmelden kan via een email naar: anna.pivaty@ru.nl
Locatie: Het Grotiusgebouw/Faculteit Rechtsgeleerdheid Montessorilaan 10 6525 HR Nijmegen