Jaarcongres 2020

Het jaarlijkse congres van de VSR, de vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, vindt plaats op 16 en 17 januari 2020 in Nijmegen. Het thema is: Recht en onzekerheid. Het programma is in grote lijnen bekend en bevat een gevarieerd aanbod van presentaties van zowel promovendi als ervaren onderzoekers. Benjamin van Rooij (hoogleraar Law and Society, UvA) opent de conferentie met een lezing getiteld: “Sociological Gobbledigook”, The Unbearable Uncertainty of Socio-Legal Research and the Difficult Relationship between Law and Social Science.

Dit congres is DE gelegenheid om kennis te nemen van Nederlands en Vlaams onderzoek naar de werking van recht, contacten te leggen met onderzoekers op dit terrein en oude bekenden te ontmoeten. De plenaire bijeenkomsten zijn Engelstalig. Er zijn zowel Engelstalige als Nederlandstalige panelsessies. Leden van de VSR krijgen korting op de inschrijfkosten.

Het voorlopig programma vindt u hier.

De stukken die bij de jaarvergadering zijn besproken vindt u hier:
Bijlage 2 – VSR Jaarverslag 2019
Bijlage 4 – Jaarverslag RdW 2019 (1)VSR Jaarvergadering 2020 – Agenda

De notulen van de jaarvergadering 2019 zijn per mail aan alle leden gestuurd.
U kunt deze tevens opvragen door te mailen naar: vsr.email@gmail.com