Leden

Beneden vindt u de ledenlijst van de VSR. Het is voorlopig nog werk in uitvoering want we zijn bezig een inventarisatie te maken. Mocht u lid zijn en op de lijst gezet willen worden, stuur dan een mailtje naar vsr.email@gmail.com.

 

Arnoldussen, Tobias
Prof. Cobbenhagenlaan 221, 5037 DB Tilburg, Room 5.03.
e-mail / telefoon: n.t.arnoldussen@uvt.nll / 013-466-3683

Korte beschrijving onderzoek: Ik doe onderzoek naar de wijze waarop ecologische noties worden geïncorporeerd in het recht. Momenteel houd ik mij vooral bezig met de nieuwe omgevingswet. Steekwoorden: Milieurecht, Omgevingswet, europeanisering, rechtstheorie, rechtsfilosofie

 

Dr. Willem Bantema
Senior docent-onderzoeker aan NHL Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie (Leeuwarden)
email/telefoon willem.bantema@nhlstenden.com – 06-29737978.

Korte beschrijving onderzoek.
Empirisch onderzoek naar bestuur in een digitale samenleving – digitale veiligheid.
Steekwoorden: cyberspace, burgemeesters, openbare orde, privacy, ethiek, monitoring, recht.

 

Bedner, Adriaan
Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, FdR, UL, Steenschuur 25.
e-mail / telefoon: a.w.bedner@law.leidenuniv.nl / 071-527-7260

Korte beschrijving onderzoek:
Mijn onderzoek betreft recht en samenleving in Indonesië, met speciale aandacht voor toegang tot het recht en rechtsstaat. De belangrijkste thema’s waarmee ik me bezighoud zijn grondenrecht, familierecht, rechtsbescherming tegen de overheid, rechtspraak en juridisch onderwijs.
steekwoorden: Indonesië, toegang tot het recht, rechtsstaat, familierecht, grondenrecht.

 

prof.dr.mr. Burg van der, Wibren
Erasmus School of Law, Section Sociology, Theory and Methodology, PO Box 1738, 3000 DR Rotterdam
e-mail / telefoon: 010 408 2912

Korte beschrijving onderzoek.
In my research I combine philosophy, law and sociology. Major themes are:
-The dynamic relation between law and morality.
-Pragmatism and legal interactionism, especially the work of Lon Fuller and Philip Selznick.
-Legal scholarship and ethics as hermeneutic, normative, and empirical interdisciplines.
-Global legal pluralism and the rule of law: private actors and public interests.
-Democracy and diversity

Steekwoorden: Research methods, interactionism, global legal pluralism

Mw. dr. Nienke Doornbos
Faculteit der Rechtsgeleerdheid | Universiteit van Amsterdam | Roeterseilandcampus, Gebouw A | Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam | kamer A8.03 | Postbus 15654 | 1001 ND Amsterdam
e-mail / telefoon N.Doornbos@uva.nl 020 525 3961

Korte beschrijving onderzoek.
Kwalitatief empirisch onderzoek naar de werking van het recht in de praktijk.
Steekwoorden: Access to justice, Legal professions, Empirical Legal ethics, Judicial decision making, (Alternative) Dispute Resolution

 

mr. dr. Eleveld, Anja
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon anja.eleveld@vu.nl 0205983415

Korte beschrijving onderzoek:
De wisselwerking tussen het recht en ‘lived experiences’  van kwetsbare werkenden, zoals re-integrerende bijstandsgerechtigden en ongedocumenteerde migrant domestic workers.
steekwoorden: Activering, machtsrelaties, performatief recht, Foucault, theory of non-domination

 

prof. dr. Elffers, Henk
NSCR, PObox 71304, 1008 BH  Amsterdam
e-mail / telefoon: HElffers@nscr.nl; 020 5983975

steekwoorden: Strafmotivering; guardianship; near-repeat victimisatie; ruimtelijke criminologie

 

dr ir. Havinga, T.
Montessorilaan 10, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rechtssociologie,  Radboud Universiteit
e-mail / telefoon T.Havinga@jur.ru.nl 0243615915

Korte beschrijving onderzoek:
De relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Recent vooral de relatie tussen publieke en private regulering in het bijzonder op het terrein van de voedselveiligheid.
Steekwoorden: regulering bedrijven, toezicht, private regulering, voedselveiligheid,  implementatie

 

Em. prof. Hubeau, Bernard
Emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen
Gastdocent Faculteit Recht en Criminologie Vrije Universiteit Brussel
Kerkstraat 58, B-2640-Mortsel, België

Bernard.hubeau@uantwerpen.be
Bernard.hubeau@telenet.be
00 32 495 36 52 85

Korte beschrijving onderzoek.
– Rechtssociologische thema’s in het algemeen en in het bijzonder: rechtshulp en access to justice – juridische beroepen, vooral sociaal werk en advocatuur – mensen- en grondrechten – armoede en recht
– Woonbeleid, huurrecht en ruimtelijk beleid
– Klachtenbehandeling, ombudsman en beginselen van behoorlijk bestuur
– Armoede en sociaal werk
steekwoorden: Rechtssociologie, Access to justice en rechtshulp, Armoede en grondrechten, Woonbeleid en –recht, Klachtenbehandeling en ombudswerk

 

Huis, Van, Stijn Cornelis 

Bina Nusantara University (BINUS),
Faculty of Humanities, Business Law Study Program
Campus Kijang, Jl. Kemanggisan Ilir III No. 45,
Kemanggisan – Palmerah
Jakarta Barat 11480
Indonesia

e-mail / telefoon
stijn.huis@binus.edu /+628119340041

Korte beschrijving onderzoek.
Onderzoek naar recht en samenleving in Indonesië, op de terreinen van het Islamitisch familierecht, adatrecht en internationaal privaatrecht. De nadruk ligt op toepassing van het recht door de rechter, rechtspluralisme en toegankelijkheid van het recht voor de burger.

steekwoorden: Indonesisch recht en samenleving, Familierecht Rechtspluralisme, Internationaal provaatrechtcc

 

prof. dr. Klink van, Bart
Vrije Universiteit amsterdam, De Boelelaan 1077 I 1081 HV, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis Bezoekadres: Gebouw Initium I Postadres: De Boelelaan 1105 I 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon: b.van.klink@vu.nl

Korte beschrijving onderzoek: Van Klink houdt zich met symboolwerking van wetgeving, de democratische rechtsstaat, de opkomst van het populisme en de rol van utopisch denken in recht en politiek.
steekwoorden: Rechtsstaat, democratie, populisme, utopie, symboolwerking

 

Prof. Dr. Mascini, Peter

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Law / Erasmus School of Social and Behavioral Sciences
Sanders building 7.23

e-mail / telefoon
mascini@essb.eur.nl
06-22498090

Korte beschrijving onderzoek.
I study the legitimization, implementation, and enforcement of legal and policy instruments on a range of domains. I am particularly interested in studying the tenability of behavioral assumptions underlying instruments and policy theories. I use both quantitative and qualitative methods in my research or a mix thereof.

Onderzoek in steekwoorden
Regulation, governance, decision-making, implementation, enforcement

 

dr. ir. Nuijten, Monique
SDC (Sociology of Development and Change), Wageningen UR, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen
e-mail / telefoon: monique.nuijten@wur.nl, 06 1264 9316

Korte beschrijving onderzoek.
Political Energy at the Grassroots
I aim to arrive at a deeper understanding of political energy at the grassroots in relation to the social construction of urban space. The focus is on the PAH (Platform for those affected by mortgages ), a network that fights against house evictions in Spain. The activists of the platform often use a smart combination of illegal and legal means.

steekwoorden: The Political, resistance, social movements, law, housing.

 

Paiement, Phillip
Tilbug Law School, PO Box 90153 5000 LE Tilburg, Department of Public Law and Governance
e-mailil / telefoon: p.m.paiement@uvt.nl

Korte beschrijving onderzoek:
My research focuses on transnational environmental and labour governance. In particular, I focus on the transjurisdictional diffusion of strategic litigation related to climate change, supply chain liability and land grabs. My previous research has focused on intersections between transnational private regulatory regimes and public law.
steekwoorden: Transnational law, supply chains, climate change, strategic litigation

 

dr. Peters, Susanne
Raad voor Rechtsbijstand, Postbus 24080, 3502 MB Utrecht
e-mail / telefoon s.peters@rvr.org, 088 7871023 0654792637

steekwoorden: Gesubsidieerde rechtsbijstand, Wsnp


mr. dr. Raat, Caroline
email / telefoon: contact@rechtenraat.nl ; 0649897981

Korte beschrijving onderzoek:
Onafhankelijk onderzoek van het Actieplan Open Overheid (MinBZK), rechtsstatelijkheid van organisaties, kwaliteit van rechtspraak, melden van misstanden, subsidierecht, klachtrecht, beleidsregels.
steekwoorden: Rechtsstaat, Open Overheid, Grondrechten, Bestuursrecht, Rechtspraak

 

dr. mr. Simon Thomas, Marc
Universiteit Utrecht: Newtonlaan 231, 3584 BH, Utrecht – Departement Rechtsgeleerdheid
e-mail/telefoon: m.a.simonthomas@uu.nl / (030) 253 3960

Korte beschrijving onderzoek: Marc is universitair docent Rechtssociologie en als onderzoeker verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Zijn onderzoek richt zich momenteel op alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR) – waaronder mediation – en op vormen van laagdrempelige rechtspraak en de combinatie van rechtspraak en mediation in Nederland. In het verleden heeft hij onderzoek gedaan naar rechtspluralisme, onder andere in Ecuador, Latijns Amerika. Marc is rechtsantropoloog en geïnteresseerd in kwalitatief, empirisch socio-legal onderzoek.
Steekwoorden: rechtssociologie, rechtsantropologie, ADR, mediation, rechtspluralisme, conflictoplossing, methodologie

 

prof. mr. Terlouw, A.B.
Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Grotius gebouw, Kamer 3.74.
e-mail / telefoona.terlouw@jur.ru.nl 024 36 12789

Korte beschrijving onderzoek:
Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit en vaksectievoorzitter van de sectie rechtssociologie en migratierecht. Onder haar verantwoordelijkheid valt ook het Centrum voor Migratierecht Zij publiceert op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht en heeft speciale interesse in normconflicten, gebruik van discretionaire bevoegdheden en burgerlijke en administratieve ongehoorzaamheid. Zij begeleidt promotie-onderzoeken naar onder meer, waarheidsvinding in asielzaken, de wijze waarop rechters omgaan met het belang van het kind en externalisering van het EU migratiebeleid.
steekwoorden: Asiel, discriminatie, rechtspleging

 

Dr. Winter de, Paulien
Rijksuniversiteit Groningen, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde.
email / telefoon: p.de.winter@rug.nl, 050 363 5639

Korte beschrijving onderzoek: De focus van mijn onderzoek is handhaving in de sociale zekerheid. Aan de hand van dossierstudie, interviews en participerende observaties onderzoek ik hoe uitvoerende medewerkers (street-level bureaucrats) omgaan met de regels. Hierbij staan twee invalshoeken centraal: het model van handhavingsstijlen (gebaseerd op May & Winter) en responsive regulation (Ayres & Braithwaite).