Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers.  Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie. Het richt zich in

Seminar on Legal Mobilization, Online Vici project georganiseerd door: ‘Affordable Access to Justice’ at Erasmus School of Law

Beste Leden. Hieronder vinden jullie een flyer naar een seminar over het thema ‘legal mobilization’, in het kader van een Vici project. Legal_Mobilization_European_Perspective  

Courts as an Arena for Societal Change 2nd Conference of the Research Group on Institutions for Conflict Resolution (Conflictoplossende Instituties)

Bijgesloten vindt u een call for papers voor de tweede conferentie van de onderzoeksgroep naar Conflictoplossende Instituties van 8 en 9 juli 2022. Call for Abstracts – Courts as arena’s for social change

Nieuw themanummer Recht der Werkelijkheid over roldynamiek binnen juridische professies

Met de roep om meer maatwerk, responsiviteit en ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ hebben juridische professies te maken gekregen met ingrijpende hervormingen en beleidsmaatregelen. Dit themanummer van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid (Nienke Doornbos & Peter Mascini, red.) laat zien dat de dynamiek die deze veranderingen teweegbrengen zich verassend goed laten duiden met het in onbruik geraakte