Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers.  Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie. Het richt zich in

Annual meeting research committee on sociology of law

The 2023 RCSL conference in Lund sets out to explore the latest concepts and practices of digital societies. It asks how digitalization reconfigures law, citizenship/denizenship, democracy, markets, identity, and everyday forms of life and resistance. Apart from paper proposals related to the conference theme, the RCSL Working Groups are encouraged to submit sessions and individual

Call for abstracts special issue Recht der Werkelijkheid | Journal of Empirical Research on Law in Action

The quest for implementation: can governments still get things done? In the past years much attention is given to policy fiascoes (Bovens & ‘t Hart 1996) as well as to policy successes (‘t Hart & Compton 2019). Recent cases, such as the Child Care Benefit Scandal in the Netherlands, the Long Stay Care Affair in

PhD positie: De functie van emotie in migratierecht (VU Amsterdam)

Het promotieonderzoek maakt onderdeel uit van een project gesubsidieerd door NWO Open Competitie getiteld: Liefde, sex, geloof. De functie van emotie in migratierecht. Dit project onderzoekt de functie van emotie in het migratierecht als een instrument van insluiting en uitsluiting in migratiecontrole. Meer informatie: https://werkenbij.vu.nl/ad/phd-de-functie-van-emotie-in-migratierecht/s7x3g5