Recht der Werkelijkheid

http://Recht der werkelijkheid Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers [link naar website]. Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie

NVC-Congres 2020 “Georganiseerde Misdaad Ontwikkelingen en Uitdagingen”

Op 18 en 19 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Criminologie hun jaarlijkse congres in Leiden. Dit jaar is het thema ‘Georganiseerde Misdaad – Ontwikkelingen en Uitdagingen’. Middels dit congres hopen we dat wetenschappers, mensen uit de praktijk en beleidsmedewerkers meer van elkaar zullen leren. We willen u dan ook van harte uitnodigen om deel

Vacatures promovendi aan de EUR

Erasmus School of Law (Erasmus University Rotterdam) has opened vacancies for 11 full time PhD researchers in Law, Empirical Legal Research and Criminology as part of a research initiative on “Public and Private Interests. A New Balance.” Later on also two (senior) Professors and three postdoctoral researcher positions will be opened. One of these PhD

VSR Scriptieprijs

scriptieprijs VSR Scriptieprijs ‘Recht en samenleving’ 2021 (tweejaarlijks) Voor de VSR Scriptieprijs zijn wij op zoek naar scripties of onderzoeksverslagen op het niveau van de master fase van een universitaire studie. Het moet gaan om een sociaalwetenschappelijk studie of verslag op het terrein van recht en samenleving. De jury hanteert als belangrijkste beoordelingscriteria: originaliteit, heldere