Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers. Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie en rechtspsychologie. Het richt zich in

Multidimensionaal Privaatrecht Congres op 8 maart 2024 in Leuven

Beste collega, Wij nodigen u graag van harte uit voor het Multidimensionaal Privaatrecht Congres dat plaatsvindt op 8 maart 2024 in Leuven. Tijdens dit evenement gaan wij, aan de hand van verschillende keynotes, panelsessies en posterpresentaties, in op de unieke mogelijkheden van interdisciplinair en empirisch onderzoek. Dat moderne juristen oog moeten hebben voor technologische en

Vacature: Empirisch-juridisch onderzoeker

Het WODC is voor de kennislijn Rechtsbestel op zoek naar een empirisch-juridisch onderzoeker. De kennislijn doet onderzoek naar het functioneren van het rechtssysteem, in het bijzonder naar geschilbeslechting, mediation in strafzaken en gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor verdere details is de link naar de vacature bijgevoegd: Vacature: Empirisch-juridisch onderzoeker, Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) – Werken voor

Vacature

Het lectoraat Toegankelijkheid van het Recht van het domein Business, Finance and Law (BFL) van Inholland University of Applied Sciences (Rotterdam) is op zoek naar een senior onderzoeker.  Als senior onderzoeker ga je zelfstandig onderzoeksprojecten opzetten en met andere onderzoekers en studenten uitvoeren. Je bent goed thuis in kwalitatieve onderzoeksmethoden, hebt kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden