Recht der Werkelijkheid

Recht der Werkelijkheid Recht der Werkelijkheid is een double-blind, peer reviewed tijdschrift, gerelateerd aan de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), dat wordt uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers [link naar website]. Het tijdschrift, dat is opgericht in 1980, vormt een interdisciplinair platform voor reflectie op het recht vanuit de rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie

Seminar on Legal Mobilization, Online. Vici project organized by: ‘Affordable Access to Justice’ at Erasmus School of Law

Attached you may find a flyer to a seminar on legal mobilization organized by the Erasmus school of law in the context of a vidi project on civil justice. Legal_Mobilization_European_Perspective

Courts as an Arena for Societal Change 2nd Conference of the Research Group on Institutions for Conflict Resolution (Conflictoplossende Instituties)

Attached you may find a call for papers for the 2nd conference on the 8th and 9th of July 2022, of the Research Group on Institution for Conflict Resolution. Call for Abstracts – Courts as arena’s for social change

New thematic issue: ‘role dynamism’ in the legal professions (in Dutch).

Met de roep om meer maatwerk, responsiviteit en ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ hebben juridische professies te maken gekregen met ingrijpende hervormingen en beleidsmaatregelen. Dit themanummer van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid (Nienke Doornbos & Peter Mascini, red.) laat zien dat de dynamiek die deze veranderingen teweegbrengen zich verassend goed laten duiden met het in onbruik geraakte