Studiemiddag/Seminar with Linda Mulcahy

Date and time: Friday 27 September 2019, 12.00h
Location: Rotterdam, Erasmus University, Burgemeester Oudlaan 50, Room: to be announced
Entrance is free of change, but please confirm your attendance by filling in the registration form via the following link:
https://www.eur.nl/esl/evenementen/democratic-courthouse-unravelling-complex-relationship-between-design-due-process-and

On 27 September the VSR and the ESL-research programme ‘Rethinking the Rule of Law’ are organising a socio-legal seminar at the Erasmus University Rotterdam. During this meeting Linda Mulcahy (Professor of Socio-Legal Studies and the Director of the Centre for Socio-Legal Studies at the University of Oxford) will present her research titled ‘The Democratic Courthouse? Unravelling the complex relationship between design, due process and dignity in English courts’. Xandra Kramer (Professor of Private Law at the Erasmus School of Law and Professor of Private International Law at Utrecht University) will discuss Professor Mulcahy’s work.
Additionally, Jos Hoevenaars (Postdoctoral Researcher at the Erasmus School of Law) will present results of his doctoral research titled ‘A people’s court? A bottom-up approach to litigation before the European Court of Justice’. This presentation will be discussed by Jasper Krommendijk (Associate Professor of International and European Law at the Radboud University Nijmegen). Subsequently, Paulien de Winter (Lecturer and Researcher at the University of Groningen) will present her recently defended doctoral research ‘Between the rules’, a social-legal study of the enforcement of social security law in the Netherlands. Nadine Raaphorst (Assistant Professor at the Institute of Public Administration at Leiden University) will be discussant of her presentation.

Programme
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.10 Opening
13.10-14.00 Keynote by Linda Mulcahy
14.00-14.20 Discussant Xandra Kramer
14.30-15.00 Coffee and Tea break
15.00-15.30 Presentation by Jos Hoevenaars
15.30-15.15 Discussant Jasper Krommendijk
16.00-16.30 Presentation by Paulien de Winter
16.30-16.45 Discussant Nadine Raaphorst
17.00 Drinks

About Linda Mulcahy

Studiedag: Wie betaalt, bepaalt? over wetenschappelijke integriteit, 2 maart 2018

Op vrijdag 2 maart heeft de VSR een studiedag georganiseerd naar aanleiding van de berichtgeving omtrent contractonderzoek en het WODC.  Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met interessante bespiegelingen rondom het thema wetenschappelijke integriteit en levendige discussie. De VSR dankt de sprekers, Caroline Raat, Roel Pieterman, Nick Huls, Bert Niemeijer, Henk Elffers en uiteraard de voorzitter van dit symposium, Roel Fernhout.

Naar aanleiding van de kwestie rond het contractonderzoek heeft het bestuur van de VSR de volgende verklaring opgesteld:

Tekst bestuursstandpunt
Naar aanleiding van recente berichtgeving omtrent contract-onderzoek heeft de VSR zorgen  over de onafhankelijkheid en integriteit van dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

De VSR hecht er daarom aan erop te wijzen dat elke druk van de opdrachtgever of anderen
op de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek uit den boze is, zoals ook is neergelegd
in de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Tevens dringt de VSR erop aan om grondig onderzoek te doen bij signalen van druk op
wetenschappers en om te garanderen dat personen die dergelijke signalen naar buiten
brengen worden beschermd.

Het is voor het vertrouwen in de wetenschap en de wetenschappelijke integriteit van
essentieel belang dat de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek buiten kijf
staatzodat het onderzoek niet als vooringenomen en partijdig kan worden afgedaan.

De foto’s vindt u hier, evenals de power points van de verschillende sprekers.

PP Pieterman

pp studiemiddag wetenschappelijke integriteit

PP Elffers

C. Raat, De positie van de klokkenluider