Members

Below you may find a list of VSR members. The list is currently work in progress as we are in the process of drafting the inventory. If you are a member of the VSR and you would like to be placed on the liast please send a mail to vsr.email@gmail.com.

Arnoldussen, Tobias
Prof. Cobbenhagenlaan 221, 5037 DB Tilburg, Room 5.03.
e-mail / telefoon: n.t.arnoldussen@uvt.nll / 013-466-3683
Korte beschrijving onderzoek: Ik doe onderzoek naar de wijze waarop ecologische noties worden geïncorporeerd in het recht. Momenteel houd ik mij vooral bezig met de nieuwe omgevingswet. Steekwoorden: Milieurecht, Omgevingswet, europeanisering, rechtstheorie, rechtsfilosofie

Dr. Willem Bantema
Senior docent-onderzoeker aan NHL Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie (Leeuwarden)
email/telefoon willem.bantema@nhlstenden.com – 06-29737978.

Korte beschrijving onderzoek.
Empirisch onderzoek naar bestuur in een digitale samenleving – digitale veiligheid.
Steekwoorden: cyberspace, burgemeesters, openbare orde, privacy, ethiek, monitoring, recht.

Bedner, Adriaan
Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, FdR, UL, Steenschuur 25.
e-mail / telefoon: a.w.bedner@law.leidenuniv.nl / 071-527-7260

Korte beschrijving onderzoek. (max. zo’n 60 woorden)
Mijn onderzoek betreft recht en samenleving in Indonesië, met speciale aandacht voor toegang tot het recht en rechtsstaat. De belangrijkste thema’s waarmee ik me bezighoud zijn grondenrecht, familierecht, rechtsbescherming tegen de overheid, rechtspraak en juridisch onderwijs.
steekwoorden: Indonesië, toegang tot het recht, rechtsstaat, familierecht, grondenrecht.

Mw. mr. dr. Eleveld, Anja
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon anja.eleveld@vu.nl 0205983415

Korte beschrijving onderzoek:
De wisselwerking tussen het recht en ‘lived experiences’  van kwetsbare werkenden, zoals re-integrerende bijstandsgerechtigden en ongedocumenteerde migrant domestic workers.
steekwoorden: Activering, machtsrelaties, performatief recht, Foucault, theory of non-domination

De heer prof. dr. Elffers, Henk
NSCR, PObox 71304, 1008 BH  Amsterdam
e-mail / telefoon: HElffers@nscr.nl; 020 5983975

steekwoorden: Strafmotivering; guardianship; near-repeat victimisatie; ruimtelijke criminologie

Mw dr ir. Havinga, T.
Montessorilaan 10, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rechtssociologie,  Radboud Universiteit
e-mail / telefoon T.Havinga@jur.ru.nl 0243615915

Korte beschrijving onderzoek:
De relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Recent vooral de relatie tussen publieke en private regulering in het bijzonder op het terrein van de voedselveiligheid.
Steekwoorden: regulering bedrijven, toezicht, private regulering, voedselveiligheid,  implementatie

De heer Dr. Paiement, Phillip
Tilbug Law School, PO Box 90153 5000 LE Tilburg, Department of Public Law and Governance
e-mailil / telefoon: p.m.paiement@uvt.nl

Korte beschrijving onderzoek:
My research focuses on transnational environmental and labour governance. In particular, I focus on the transjurisdictional diffusion of strategic litigation related to climate change, supply chain liability and land grabs. My previous research has focused on intersections between transnational private regulatory regimes and public law.
steekwoorden: Transnational law, supply chains, climate change, strategic litigation

dr. mr. Simon Thomas, Marc
Universiteit Utrecht: Newtonlaan 231, 3584 BH, Utrecht – Departement Rechtsgeleerdheid
e-mail/telefoon: m.a.simonthomas@uu.nl / (030) 253 3960

Korte beschrijving onderzoek:                                                                                                                         Marc is universitair docent Rechtssociologie en als onderzoeker verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Zijn onderzoek richt zich momenteel op alternatieve vormen van conflictoplossing (ADR) – waaronder mediation – en op vormen van laagdrempelige rechtspraak en de combinatie van rechtspraak en mediation in Nederland. In het verleden heeft hij onderzoek gedaan naar rechtspluralisme, onder andere in Ecuador, Latijns Amerika. Marc is rechtsantropoloog en geïnteresseerd in kwalitatief, empirisch socio-legal onderzoek.
Steekwoorden: rechtssociologie, rechtsantropologie, ADR, mediation, rechtspluralisme, conflictoplossing, methodologie

Mw mr. dr. Raat, Caroline
email / telefoon: contact@rechtenraat.nl ; 0649897981

Korte beschrijving onderzoek:
Onafhankelijk onderzoek van het Actieplan Open Overheid (MinBZK), rechtsstatelijkheid van organisaties, kwaliteit van rechtspraak, melden van misstanden, subsidierecht, klachtrecht, beleidsregels.
steekwoorden: Rechtsstaat, Open Overheid, Grondrechten, Bestuursrecht, Rechtspraak

prof. mr. Terlouw, A.B.
Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Grotius gebouw, Kamer 3.74.
e-mail / telefoona.terlouw@jur.ru.nl 024 36 12789

Korte beschrijving onderzoek:
Ashley Terlouw is hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit en vaksectievoorzitter van de sectie rechtssociologie en migratierecht. Onder haar verantwoordelijkheid valt ook het Centrum voor Migratierecht Zij publiceert op het gebied van gelijke behandeling, rechtspleging en migratierecht en heeft speciale interesse in normconflicten, gebruik van discretionaire bevoegdheden en burgerlijke en administratieve ongehoorzaamheid. Zij begeleidt promotie-onderzoeken naar onder meer, waarheidsvinding in asielzaken, de wijze waarop rechters omgaan met het belang van het kind en externalisering van het EU migratiebeleid.
steekwoorden: Asiel, discriminatie, rechtspleging

De heer prof. dr. Van Klink, Bart
Vrije Universiteit amsterdam, De Boelelaan 1077 I 1081 HV, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis Bezoekadres: Gebouw Initium I Postadres: De Boelelaan 1105 I 1081 HV Amsterdam
e-mail / telefoon: b.van.klink@vu.nl
Korte beschrijving onderzoek: Van Klink houdt zich met symboolwerking van wetgeving, de democratische rechtsstaat, de opkomst van het populisme en de rol van utopisch denken in recht en politiek.
steekwoorden: Rechtsstaat, democratie, populisme, utopie, symboolwerking