VSR Yearly Conference 2015

De Jaarvergadering in 2015 vond plaats in Antwerpen op 15 en 16 januari.

Programma en Workshops in Word:

CONFERENTIE VSR ANTWERPEN programma

schematisch overzicht sessies VSR Antwerpen bijlage bij uitnodiging versie 12 januari

Thema: Rechtssociologie in Europa

Keynotes

Vincenzo Ferrari (Professor emeritus Universiteit van Milaan) en Hilary Sommerlad (Professor Recht, onderzoeksdirecteur Centre for Professional Legal Education and Research, Universiteit van Birmingham ), met referenten Koen Van Aeken (Universiteit Tilburg) en Marc Hertogh (Universiteit Groningen)

Tijd en plaats

Het congres zal plaatsvinden op donderdag 15 en 16 januari 2015 in het Hof van Liere (Universiteit Antwerpen), Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen. Het Hof van Liere is een historische plaats waar Keizer Karel nog heeft gelogeerd en maakt deel uit van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Toelichting thema

De Vereniging voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht (VSR) biedt ruimte aan tal van disciplines. Zo is het de missie van het Recht der Werkelijkheid (het tijdschrift van de VSR) om “een platform te zijn voor reflectie op het gebied van rechtssociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie, rechtspsychologie en rechtsgeschiedenis”. De Universiteit Antwerpen kent reeds een lange traditie in het onderzoek naar de functie van het recht in de samenleving. De jarenlange onderzoekservaring van het Centrum voor Rechtssociologie – toen nog binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen – wordt thans verdergezet in de schoot van de Faculteit Rechten. Het is dan ook een uitgelezen moment om een status quaestionis op te maken van de rechtssociologie in Europa. De keynote speakers geven hiertoe een aanzet. Vanuit een Angelsaksische en een continentale invalshoek zullen zij de stand van zaken binnen de rechtssociologie in Europa schetsen. In de namiddag zal een panelgroep bestaande uit Jacques Commaille (Frankrijk), Bert Niemeijer (Nederland), Erhard Blankenburg (Duitsland), Frédéric Schoenaers en Bernard Hubeau (België) op het thema en de uiteenzettingen van de keynote speakers reflecteren. In de daarop volgende sessies is er ruimte om de hedendaagse rechtssociologische topics verder uit te diepen.