RdW Podcast Roldynamiek: Arnt Mein

2.2 Roldynamiek binnen juridische professies: in gesprek met Arnt Mein

De klassieke juridische adviseursrol waarin de overheidsjurist met enige regelmaat aan de bel moet trekken omdat een besluit niet aan rechtmatigheidseisen voldoet, verschuift langzaam aan in de richting van een meer instrumentele rolinvulling, waarin de jurist dienstbaar is aan beleidsdoelen. De jurist wordt zo in plaats van ‘moeilijk doener’ veel meer een ‘mogelijk maker’. Onderzoeker Arnt Mein plaatst kritische vraagtekens bij deze rolverschuiving: een jurist moet wel degelijk in staat zijn om zijn/haar kritische stem krachtig te laten horen.

Hosts: Nienke Doornbos & Danielle Chevalier

Productie: Daniël van de Poppe

Luister hier op Spotify

Luister hier op iTunes

Luister hier op Google Podcasts

Luister hier op Pocket Casts

Luister hier op Castbox.FM