Jaarcongres 2021

Zoals bekend kan het congres niet in zijn gebruikelijke vorm plaatsvinden. De ALV wordt daarom online gehouden. Wél zal er voorafgaand aan de ALV een ‘keynote address’ plaatsvinden door Sarah Dezalay, Senior Lecturer aan de Cardiff School for Law and Politics. Daarna zullen een drietal referenten, Janine Ubink (Leiden), Morag Goodwin (Tilburg en Thandiwe Matthews (ISS) hun licht laten schijnen op de voordracht als aftrap voor een plenaire discussie met de spreker.

Het programma  ziet er als volgt uit:

Vrijdag 15 januari

13:30-14:15 – Intro & Keynote

14:15-15:00 – Discussie

15:00-15:15 – Pauze

15:15-16:45 – ALV

De voordracht zal in het teken staan van het thema globalisering van de juridische beroepen.

Hieronder vindt u de abstract van Sarah’s voordracht:

Africa’s lawyers: between imperial legacies and transformations in global capitalism

Politico-ideological projections on the prominence taken by Africa as the “world economy’s last frontier” raise particularly acute challenges for the researcher interested in the relationship between law, politics and globalization on the continent. Combining political sociology with global history, Dezalay’s research aims to expound the entanglement between legal evolution, political change and transformations of capitalism in the uneven and unequal relations between Africa and the world economy. Drawing on multi-sited research, her micro focus on the roles played by lawyers in state transformations offers an entry-point to trace how the asymmetrical yet interconnected relations between the African South

and the global are justified and renegotiated in the longue durée. Building on a case-study of the “Africa bar” in Paris, as a key site for the negotiation of extractive contracts between multinational corporations and Francophone states on the African continent, her presentation will examine ongoing legal corporate globalization dynamics into the continent as a layered process embedded in national palace wars, in the North and the African South, and molded by the competition between imperial pasts and presents.

Uiteraard hopen wij in de zomer of voorjaar nog een samenzijn ‘in situ’ te kunnen plannen, om ook het tweede aspect van het jaarcongres, het ‘live’ weerzien met leden en geïnteresseerden, aan bod te laten komen. Daarover uiteraard later meer. De zoom link naar dit evenement volgt eveneens later. De voordracht van Dr. Dezalay staat open voor leden en geïnteresseerden.

Hieronder vindt u de stukken met betrekking tot de ALV. De stukken zijn tevens per mail toegestuurd aan de leden. Houdt de inbox, maar ook de spamfilters in de gaten!

Phil Paiement, Tobias Arnoldussen

Bijlage 1: De notulen van de jaarvergadering 2020 zijn per mail aan alle leden gestuurd.
U kunt deze tevens opvragen door te mailen naar: vsr.email@gmail.com

Bijlage 2 – VSR Jaarverslag 2020 Bijlage 3 – Verslag Communicatiestrategie VSR Bijlage 4 – Jaarverslag RdW 2020 Jaarvergadering 2021 agenda update 

VSR2020 ALV Samenstelling bestuur

 

Op 18 Juni is er een studiedag gehouden: 

Studiemiddag 2021: The Fact/Value Distinction in Empirical-Legal Research and Young Researchers Present’.

Na de keynote over de ‘fact value distinction’ gaan we tijdens deze studiedag met elkaar in gesprek over het doen van onderzoek en de verschillende inhoudelijke en methodologische problemen die daarbij komen kijken, zoals de vraag naar de implicatie van feitelijk bevindingen voor het normatieve oordeel. Verschillende jonge onderzoekers betreden het podium en zullen ons deelgenoot maken van hun bevindingen. Zij krijgen daarop feedback van onderzoekers die al geruime tijd in het vak zitten. Het belooft kortom een leerzame en interessante dag te worden met nieuwe ideeën en verhelderende inzichten.

Het programma is inmiddels rond en het is een gevarieerd programma geworden met een goede mix aan onderwerpen, onderzoekers en een interessante keynote.

Hieronder vindt u het programma.

 

14:00: opening van de conferentie en overdracht voorzitterschap VSR

14:05: Keynote address door Vincent Geeraets: The Fact / Norm Distinction in Empirical Legal Research

14:35: Antony Pemberton: Reflectie

14:50: Discussie

 

15:00- 15:30 pauze

 

15:30 Parallelsessie 1 (Voertaal Engels, voorzitter: Elke Olthuis)

15:30 Lisa Ansems: ‘From Empirical Findings to the Normative Domain of Law’

15:45 Reflectie en commentaar: Benjamin van Rooij

16:00 Erin Jackson: ‘A European judicial culture: does one exist and what is it? Perspectives from European judges and legal professionals’

16:15 Reflectie en commentaar: Phil Paiement

16:30 uur discussie

 

15:30 Parallelsessie 2 (Voertaal Nederlands, Voorzitter Ellen Desmet)

15:30 Danse de Bondt: Breaking whose rules? Agency, power and serious games in rural Uganda

15: 45 Reflectie en commentaar: Agnes Schreiner

15:55 Nada Heddane & Judith van Uden, ‘Marriage and Migration in Morocco: experiences of Syrian and sub-Saharan migrants’

16:10 Reflectie en commentaar: Betty de Hart

16: 20 Alma Besic ‘Language socialization of first year Erasmus School of Law students’

16:35 Reflectie en commentaar: Marc Simon Thomas

16:45 Discussie

 

17:00 Sluiting van de studiedag

 

Hartelijke groet,

Tobias Arnoldussen

Abstract Lisa Ansems From Empirical Findings to the Normative Domain of Law

Abstract Erin Jackson European Legal Cultures

Abstract Danse de Bondt Breaking Whose Rules Agency Power and serious games in rural Uganda

Abstract Heddane en Van Uden Marriage and migration in Morocco

Abstract Alma Besic Language socialization of first year Erasmus School of Law students