Bestuur

Het bestuur van de VSR is per 2015 als volgt samengesteld:

Ashley Terlouw (RU) – voorzitter
Daniel Blocq
Bart van Klink (VU)
Phillip Paiement (KUB) – secretaris
Marc Simon Thomas (UU) – penningmeester
Steven Gibens (UA)
Tobias Arnoldussen (UvA)

De VSR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40533970.

De statuten van de vereniging worden aan leden op aanvraag toegezonden.

Voor mailings aan de leden kunt u via e-mail met de VSR contact opnemen.