Bestuur

Het bestuur van de VSR is per 2021 als volgt samengesteld:

 

Danielle Chevalier (LU) VZ

Elke Olthuis (UvA) Secretaris

Marc Simon Thomas (UU) – penningmeester

Anna Pivaty (RU)

Dorien Claessen (HU)

Ellen Desmet (UG)

 

De VSR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40533970.

De statuten van de vereniging worden aan leden op aanvraag toegezonden.

Voor mailings aan de leden kunt u via e-mail met de VSR contact opnemen.