VSR Yearly Conference 2012

Congres en jaarvergadering 2012
Organisatie: Universiteit van Amsterdam

Donderdag 12 januari

10.00 uur Aankomst en ontvangst

10.30 uur Keynote: Michael Faure (hoogleraar vergelijkend en internationaal milieurecht, Universiteit Maastricht en hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Referent: Bert Niemeijer (hoogleraar Rechtssociologie aan de Vrije Universiteit en coördinator Strategieontwikkeling bij het Ministerie van Justitie)

12.30 uur Lunch

13.30-15.00 Workshops, eerste golf:
(1) Aansprakelijkheid (coördinator: Rob Schwitters):
– Wim Eshuis
– Louis Visscher
– Floortje van Tilburg: Betekenis aansprakelijkheid voor functioneren politie
(2) Het individu als scharnier in rechtsontwikkeling
(coördinator: Alex Jettinghoff):
– Leny de Groot – van Leeuwen
– Barbara Oomen
– Alex Jettinghof: ‘Henry Stimson en het international strafrecht’

(3) Recht en methode (coördinatoren: Bart van Klink en Sanne Taekema):
Voorzitter: Ashley Terlouw

Sprekers:
– Marc Hertogh
– Wibo van Rossum

Panel:
– Nicolle Zeegers
– Koen van Aeken
– Nienke Doornbos

15.00-15.30 Koffie/thee

15.30–17.00 Workshops, tweede golf:

(4) Normatief pluralisme in het Europees en Internationaal recht (coördinatoren: Barbara Oomen en Joris Kocken)
Voorzitter: Michelle Parlevliet
– Barbara Oomen: De politiek van de een-tweetjes tussen de nationale en internationale rechtsorde
– Joris Kocken

(5) Recht en burgerschap
(coördinatoren: Olaf Tans, Emma Cohen de Lara)
– Robert Knegt
– Roland Pierik
– Bertjan Wolthuis: ‘Populistische politici en de discussiemores in het Nederlands parlement’

(6) Geschilbeslechting, rechtspraak en de burger
(coördinator en voorzitter: Marijke Malsch)
– Bert Niemeijer en Carolien Klein Haarhuis: Multidisciplinaire bestudering van geschilbeslechting
– Bernard Hubeau: N Euro + 1: de gevolgen van de weigering van juridische tweedelijnsbijstand voor de oplossing van het geschil
– Hans Nijboer, Wet Deskundigen
– Marijke Malsch, De Wet Belaging; werkt het strafrecht bij stalkers?

(7) Vrijplaats (coördinator: p.m.)
– Thom Holterman: Anarchistisch recht: menselijk handelen als richtsnoer
– Mariëtte van Amstel: Nudging
– Monika Smit: Liever geen ‘cherry-picking’. Over het belang van systematic reviews voor rechtswetenschappers
– Quirine Eijkman: Securitization, terrorismebestrijding en functioncreep: Het zwarte gat van de toepassing?

17.30–19.00 Borrel
Posterpresentaties

19.00–19.15 Schemerlampgesprek

19.30 uur Diner

21.00 uur Film ‘Entre les murs’, ingeleid door Agnes Schreiner

Vrijdag 13 januari

9.00–9.45 Jaarvergadering VSR (met koffie)

10.00–11.30 Workshops, derde golf:

(8) Rechterlijke besluitvorming
(coördinatoren: Nienke Doornbos en Peter Mascini):
– Antoinette Muntjewerff; ‘Lezen, structureren en analyseren van rechterlijke beslissingen’
– Heico Kerkmeester: ‘Hoe gaan rechters om met kosten-batenanalyses? De Telecommunicatiewet als casus’
– Peter Mascini , Gratiella Schippers & Don Weenink: ‘De keuze van rechters tussen strafsoorten’
– Marigo Teeuwen, Licht verstandelijk gehandicapte jongeren in het strafrecht: (niet) normaal?

(9) Indirecte wederkerigheid
(coördinator en voorzitter: André Hoekema)
– Iris van Domselaar: Why does it hurt? Reciprocity in adjudication
– Rob Schwitters: Vergoeding van immateriële schade in het licht van reciprociteit
– Dorien Pessers
– …….

(10) Het ouderschapsplan multidisciplinair bekeken
(coördinator en voorzitter: Marijke ter Voert)
– Marijke ter Voert: Anders scheiden door het ouderschapsplan?
– Wendy Schrama: Evaluatie van het ouderschapsplan. Hoe pakken we dat aan?
– Peter Prinsen: het ouderschapsbegrip in het recht
– Marit van der Lans: het ouderschapsplan vanuit internationaal juridisch perspectief
11.30–11.45 Koffie/thee

12.00–13.00 Workshop (plenair):
(11) Bestuur, burger en vertrouwen (coördinator: Tesseltje de Lange)
Voorzitter: Inge van der Vlies
Panelleden:
– Tesseltje de Lange
– Anne Meuwese
– Dick Allewijn
Referent: Alex Brenninkmeijer
13.00–14.00 Afsluitende lunch

Op basis van een eerdere oproep is het programma al grotendeels ingevuld. Mocht u overwegen alsnog een bijdrage te leveren aan één van de sessies, neemt u dan a.u.b. rechtstreeks contact op met de coördinator van de desbetreffende sessie.

Nadere informatie over het hotel:

Hotel ‘Het Hoge Duin’ Tel. 0251 374202
Rijckert Aertszweg 50 http://www.hethogeduin.com
1949 BD Wijk aan Zee Route-informatie: http://www.hethogeduin.com/route

In het hotel is WiFi beschikbaar.