Multidimensionaal Privaatrecht Congres op 8 maart 2024 in Leuven

Beste collega,

Wij nodigen u graag van harte uit voor het Multidimensionaal Privaatrecht Congres dat plaatsvindt op 8 maart 2024 in Leuven. Tijdens dit evenement gaan wij, aan de hand van verschillende keynotes, panelsessies en posterpresentaties, in op de unieke mogelijkheden van interdisciplinair en empirisch onderzoek.

Dat moderne juristen oog moeten hebben voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, de noden van justitiabelen en de effecten van wetgeving en rechtspraak op het gedrag van maatschappelijke actoren, is voor velen inmiddels evident. Om het recht op een meer wereldwijze manier te benaderen, is het dan ook cruciaal dat rechtswetenschappers interdisciplinariteit omarmen. Steeds vaker richten zij hun blik op inzichten uit andere disciplines om hun onderzoek te verrijken, bruikbare onderzoeksrichtingen te identificeren en normatieve onderzoeksresultaten te ondersteunen. Steeds vaker ook maken rechtsgeleerden gebruik van empirische methoden om bestaande juridische methoden te ondersteunen of nieuwe methoden te ontwikkelen.

Ondanks de overvloed aan nieuwe kennis en methodologische kansen, schrikken onderzoekers nog wel eens terug voor de uitdagingen van interdisciplinair onderzoek. Dit congres streeft ernaar deze barrières te doorbreken door bij te dragen aan het creëren van een brede, grensoverschrijdende kennisgemeenschap en met elkaar in gesprek te gaan over de concrete kansen en uitdagingen van interdisciplinair, empirisch juridisch onderzoek.

Het programma vindt u hier: programma conferentie Multidimensionaal Privaatrecht 8 Maart 2023.

Het congres is een gezamenlijk initiatief van de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, met ondersteuning van het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Aanmelden kan gratis tot 31 januari 2024 via deze link. Let op: we hebben beperkte ruimte, dus wees er op tijd bij!

Met vriendelijke groet,

Hannelore Thijs & Simon van Eekert (KU Leuven)

Stijn van Deursen & Marlou Overheul (Universiteit Utrecht)