Vacature: Universitair Docent (UD) Rechtstheorie / Rechtssociologie

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht zoekt een Universitair Docent op het terrein van de Rechtstheorie/-sociologie.

Meer informatie: https://www.academictransfer.com/nl/325665/universitair-docent-ud-rechtstheorie-rechtssociologie-08-10-fte/

 

 

Vacature: promovendus conflictoplossende instituties

Ben jij geïnteresseerd in de rol die de rechtspraak of andere buitengerechtelijke instanties vervullen bij het oplossen van conflicten van burgers en bedrijven? Ben je benieuwd naar de rol die nieuwe manieren van geschilbeslechting hierin spelen en wat dit betekent voor de toegang tot het recht van burgers en bedrijven en hun beleving van juridische procedures? Vind je het leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de empirische bestudering van het recht in de samenleving? Dan ben jij nodig als promovendus bij de Nijmeegse rechtenfaculteit.

In een rechtsstaat is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun rechten en wettelijke belangen kunnen verdedigen en beschermen. De overheidsrechter en alternatieve geschilbeslechtingsinstanties vervullen hierin een belangrijk rol. Nederland heeft van oudsher een rijke historie van alternatieve routes voor geschilbeslechting. Maar hoe functioneren die in onze snel veranderende wereld? Ontwikkelingen zoals digitale informatieplatformen, online procedures en zittingen, voorportalen zoals ombudspersonen of het toepassen van artificiële intelligentie om de uitkomst van zaken te voorspellen, leiden tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop juridische diensten werken. Er is echter weinig bekend over wat dit betekent voor de toegang tot het recht van burgers en bedrijven en hun (rechtvaardigheids)beleving van procedures. Empirisch onderzoek naar de (veronderstelde) voor- en nadelen van digitale toepassingen en nieuwe vormen van geschilbeslechting is schaars. 

Meer informatie is te vinden via onderstaande link:

https://www.ru.nl/werken-bij/vacatures/promovendus-conflictoplossende-instituties

Vacature postdoctoraal onderzoeker of promovendus

De Radboud Universiteit is op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker of promovendus voor een onderzoek naar kansen en knelpunten van arbeidsmigratie als mogelijke oplossing voor arbeidstekorten in de zorgsector en de technieksector.

Meer informatie: https://www.ru.nl/werken-bij/vacatures/postdoctoraal-onderzoeker-of-promovendus-arbeidsmigratie-kansen-knelpunten