Vacatures

Hier vindt u een selectie van vacatures die interessant zijn vanuit het oogpunt van de sociaal wetenschappelijke bestudering van het recht en van bestuursfuncties bij onze vereniging.

 

Vacature Universitair Docent Recht en Gedrag

Hier beneden vindt u een link naar vacature voor een UD aan de Universiteit van Amsterdam. Reageren kan tot 1 april 2022

De vacature treft u hier aan: https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Universitair-Docent-Algemene-Rechtsleer-Recht-en-Gedrag/742610902/

 

Kascommissie

Zeer gewaardeerde leden,

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie.

De kascommissie van de VSR bestaat uit twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, en is belast met de controle van jaarlijkse financiële verslaglegging dat door de penningmeester van de VSR wordt gedaan. Eén van de twee huidige leden heeft tijdens de afgelopen jaarvergadering aangegeven na een ruime periode kascommissielid te zijn geweest te willen stoppen. Het andere kascommissie lid blijft.

Lid zijn van de kascommissie kost niet veel tijd, maar is wel belangrijk voor de voortgang van de vereniging. De taak is overzichtelijk: aan het eind van het kalenderjaar (voor de jaarlijkse vergadering) controleert de kascommissie de financiële verslaglegging (winst- en verliesrekening, begroting en schriftelijk verslag) aan de hand van alle onderliggende stukken (die door de penningmeester ter beschikking worden gesteld) op juistheid. Van haar bevindingen doet de kascommissie tijdens de jaarlijkse jaarvergadering daarna kort mondeling verslag.

Het zou heel fijn wanneer we op korte termijn de kascommissie weer op volle sterkte kunnen krijgen!

Reacties, ook vragen ter verduidelijking, kunnen gestuurd worden naar Marc Simon Thomas, penningmeestervsr@gmail.com.

Veel dank en met allerbeste groet,

Bestuur VSR